Author Details

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All


Author Finder  

Narayana Shenoy, K.


  • Assessment of Dental Caries Among 12-15 Year Old School Children in Low Fluoride Areas of Hebri Panchayat, Karkala Taluk, Udupi District, Karnataka State, India