Vol 10, No 2 (2018)

Table of Contents

Vol 10, No 2 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Research Article

Screening and Optimization of an Aqueous Based Natural Polymer
Banhishikha Kar, Ayan Kumar Kar
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 45-48
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 401  |  PDF Views: 1
Formulation and Characterization of Virgin Coconut Oil Emulsion (VCOE) for Treatment of Alzheimer’s Disease
Shubham Tripathi, Umesh Kumar Sahu, Jyotsana Meshram, Ranjeeta Kumari, D. K. Tripathi, Ajazuddin , Amit Alexander, Harish Sharma, Gyanesh Kumar Sahu
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 49-54
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 430  |  PDF Views: 0
Formulation and Evaluation of Prolong Release Tablet of Anti-Hypertensive Drug
Pradip Choudhari
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 55-59
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 419  |  PDF Views: 0

Review Article

Spreading of Swine Flu Disease: Past and Present
Jaggareddy Gari Manasa Reddy, K. Prathyusha, M. Venkataswamy, Alluri Ramesh
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 70-78
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 411  |  PDF Views: 0
Pharmaceutical Aspects on the Formulations of Hydrogel: An Update
Ayushmaan Roy, Anjali Wahane, Siddharth Karankal, Prachi Sharma, Davesh Khutel, Onkarnath Singh, Vinay Shardul, Pitamber , Nausheen Sabha, Jyoti Dewangan, Ajay Dewangan, Akash Jangde, Chaya Rani, Tekeshwar Sahu, D. K. Tripathi, Mukta Agrawal, Ajazuddin , Gyanesh Sahu, Amit Alexander
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 79-84
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 354  |  PDF Views: 0
A Comprehensive Note on Gastro-Retentive Dosage Forms
Priya Patel, Rohini Sahu, Renjil Joshi, Surabhi Armarkar, Tarannum Parveen, Narendra Pratap, Renuka Sahu, Pushpanjali Sahu, Dujram Sahu, Rupali Manikpuri, Madhav Patel, Tikeshwar Sahu, Bhupendra Rajak, Parmanand Sahu, Pooja Yadav, Mukta Agrawal, Ajazuddin , D. K. Tripathi, Amit Alexander
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 85-89
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 396  |  PDF Views: 0
A Short Review on the Formulation of Transdermal Dermal Drug Delivery System (TDDS)
Alok Ranjan, Aishwarya Sahu, Akansha Yadav, Alka Payasi, Akash Jaiswal, Akshay Kumar, Akash Sahu, Ashwani Jangde, Chandrashekhar Nayak, Dev Kumar, Harshita Yarda, Mitali Sahu, Nokesh Sahu, Rajesh Patel, Nisha Nair, Mukta Agrawal, Ajazuddin , D. K. Tripathi , Amit Alexander
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 90-94
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 349  |  PDF Views: 0
Self Microemulsifying Drug Delivery System (SMEDDS): A Novel Approach to Improve the Therapeutic Efficacy of Orally Administered Drug
Kritika Kanoujia, Chandraprabha Dewangan, AyushI Masih, Dipti Sinha, Divya Oraon, Manisha Jaiswal, Monika Sahu, Ranjeeta Kumari, Sapna Pradhan, Ravi Suman, Rajkishan Dewangan, Roman Banjare, Pradeep Paikra, Mukesh Rawtiya, Mukta Agrawal, Ajazuddin , D. K. Tripathi, Amit Alexander
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 95-102
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 386  |  PDF Views: 0
Understanding the Concept of Mucoadhesive Drug Delivery System: A Novel Approach over Conventional Dosage Forms
Umesh Kumar, Khuman Lal, Navneet Patel, Lekhraj , Jai Prakash, Omkar , Rakesh Gurjar, Achyutanand Gupta, Chandra Prakash, Mukta Agrawal, Ajazuddin , D. K. Tripathi, Amit Alexander
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 103-108
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 352  |  PDF Views: 0
Enzyme Immobilization: A Bridge of Understanding between Biotechnology and Pharmacy
Nisha Nair, Amrita Thakur, Mukta Agrawal, Juhi Thakur, Shubhangi Gupta, Bharti Sahu, Devendra Kumar, Indu Rai, Jaya Sonkar, Kalyani Sahu, Kuldeep , Kailash Kumar, Muktanand , Nidhi Kaushik, Omkar Sahu, Somsunder Sahu, Umesh Kumar, D. K. Tripathi, Ajazuddin , Amit Alexander
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 109-113
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 364  |  PDF Views: 0
Formulation Aspects Behind the Development of a Stable Biphasic Liquid Dosage Form with Special Reference to Microemulsion: A Review
Amrita Thakur, Nisha Nair, Mukta Agrawal, Yashi Thakur, Juhi Thakur, Teman Nirmalkar, Ved Prakash Verma, Vibhash Gupta, Vivek Singh Yadav, Kalpana Mahilange, Pooja Mahant, Pritam Yadav, Deepak Patel, Dinesh Khamari, Jyotsana Meshram, Rakesh Sahu, Tarun Ghatode, D. K. Tripathi, Ajazuddin , Amit Alexander
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 114-118
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 365  |  PDF Views: 0
A Review on Biocompatible Hydrogel: Formulation Aspect and Evaluation
Shubham Tripathi, Somnath Patel, Ritesh Patel, Shraddha , Pushpendra , Sachin , Neetish , Mahendra , Kuldeep , Prashant , Rajesh Patel, Girish , Nitin , Tomanlal , Amrita Thakur, Mukta Agrawal, Ajazuddin , D. K. Tripathi, Amit Alexander
 Vol 10, No 2 (2018), Pagination: 119-122
ABSTRACT |  PDF     Abstract Views: 378  |  PDF Views: 0